Velkommen til DJURS 20

Djurslands Filatelistiske Højskole er oprettet i 1986 af fremsynede medlemmer i frimærkeklubberne i Rougsø, Grenå, Ebeltoft og Hornslet.

For at fejre højskolens 20 års jubilæum afholdes 23-24. september 2006 en National Frimærkeudstilling i Hornslethallerne i samarbejde med Dansk Filatelist Forbund.

Sammen med den nationale udstilling afholdes også en klubudstilling for klubmedlemmerne på Djursland og omegn.

Hornslethallerne

Moderne idrætshal med 2 haller, cafeteria og møderum på adressen Stadionvej 4 i Hornslet

Tilmelding

Der er sendt tilmeldingsskemaer til alle DFF klubber. Tilmeldingsskemaerne kan også udskrives fra denne hjemmeside. Se på siden "xxx".

Ellers kontakt sekretæren for DJURS 20 Søren Chr. Jensen, Myrtevej 2, 8981 Spentrup.

 

 

 

Djurslands

Filatelistiske

Højskole

1986-2006

Højskolen afvikler 8 årlige højskoledage (lørdage) på Mørke Skole. Hver gang er der to foredrag hhv. for- og eftermiddag om filatelistiske emner.

I sæsonen 2005-06 er der 30 deltagere og emnerne strækker sig fra Nordamerikanske indianere til Censuren i Danmark 1940-47.

Deltagergebyr er 400 kr. for DFF medlemmer.

Udstillingen DJURS 20

Målsætningen er min. xx rammesider på den nationale, xx rammer på klub og xx rammer på en speciel udstilling for "Højskolens venner". Dvs. foredragsholdere på højskolen

Der vil endvidere være handler-stande, specialudstilling omkring maskinstempler og stempelmaskiner, samt foredrag via PC kanon og skærm.

Masser af gode oplevelser!

Velkommen til Djursland!